Industrial

El municipi de Cassà de la Selva compta amb 6 zones industrials clarament diferenciades que cobreixen el ventall de possibilitats per atraure nou teixit industrial: ubicacions més aptes per a oficines, per a grans indústries, per a naus d'emmagatzematge, ubicacions per a locals comercials, entre d'altres.La zona industrial que es troba més avançada i consolidada és la del Remei. Aquesta es diferencia de molts altres polígons per la seva proximitat amb el nucli industrial i la bona connexió amb les principals vies de comunicació. Aquest polígon combina empreses de sectors molt diversos. Més enllà d'aquest polígon, però, hi ha altres zones industrials excepcionals amb sòl per explotar. 

 

ZONA INDUSTRIAL NORD OEST

Se situa a l'extrem nord-oest de Cassà de la Selva, en un sector delimitat per les carreteres que van cap a Girona i Riudellots de la Selva.

Superfície: 144.104 metres2

Subministraments: aigua, electricitat, telèfon, internet, gas, depuradora, clavegueram, transport públic

Activitats que s'hi poden realitzar: activitats productives de caràcter industrial, taller o magatzem. També hi poden haver comerços petits, mitjans i grans (limit als usos directament relacionts amb el desenvolupament de l'activitat industrial pròpia del sector, o establiments comercials dedicats a la venda d'automòbils i altres vehicles de maquinària, materials de construcció i articles de sanejament, mobiliari, ferreteria o jardineria), oficines i serveis o estacions de servei. No són compatibles en aquesta zona activitats hoteleres. Només es permet l'ús d'habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de l'establiment, a raó d'un habitatge com a màxim per indústria o magatzem.  

 

ZONA INDUSTRIAL OEST

Gran zona molt propera al nucli urbà amb nombrosos potencials. Els avantatges d'aquesta zona industrial són elevats ja que gaudeix dels subministraments i serveis d'un polígon industrial, juntament amb els serveis que brinda el nucli del municipi: entitats bancàries, restauració, serveis a empreses, entre d'altres. En aquesta zona hi ha moltes empreses instal·lades de sectors diversos. Es tracta d'una zona apta per a grans comerços i empreses de serveis. 

Superfície: 226.254,14 metres2

Subministraments: aigua, electricitat, telèfon, internet, gas, depuradora, clavegueram, transport públic

Activitats que s'hi poden realitzar en funció de la zona:

  • Carrer de la Selva i Carrer de Xavier Carbó: activitats productives de caràcter industrial, magatzem o tallers. Els edificis se situen de forma aïllada amb una distància de separació mínima respecte les parcel·les veïnes. Les distàncies de separació venen fixades de forma genèrica.
  • Carrer de la Via: activitats comercials i productives de caràcter industrial, magatzem o tallers. Els edificis se situen de manera contínua configurant carrers.
  • Carrer Via Antiga: activitats producives de caràcter industrial, taller o magatzem. Els edificis se situen de manera contínua configurant carrers. 

 

ZONA INDUSTRIAL SUSVALLS

Polígon majoritàriament urbanitzat. Se situa a l'extrem sud de la població en un sector delimitat al nord per la variant i al sud per la Riera Susvalls i per la continuació de la carretera que arriba a Caldes de Malavella. Es tracta d'una zona molt ben comunicada ja que compta amb la C-65 i també destaca la proximitat amb el nucli de Cassà de la Selva. A més, les principals vies d'accés al municipi són properes en aquesta zona industrial: en direcció a Girona la C-25, en direcció a l'Aeroport Girona-Costa Brava o l'autopista AP-7.

Superfície: 37.661 metres2

Subministraments: aigua, electricitat, telèfon, internet, gas, depuradora, clavegueram, transport públic

Activitats que s'hi poden realitzar: activitats productives de caràcter industrial, magatzem, taller o altres. Els edificis se situen de forma aïllada, amb una distància de separació mínima respecte les parcel·les veïnes. Les distàncies de separació venen fixades de forma genèrica.

 

ZONA INDUSTRIAL MAS ROS

Zona definida per dos polígons industrials de grans dimensions que donen lloc a una zona molt àmplia propera a la carretera C-65. Es tracta d'una zona especialment indicada per empreses de grans dimensions. L'aspecte més rellevant d'aquesta zona és el projecte de construcció d'una planta de biomassa. 

Superfície: 479.165,61 metres2

Subministraments: hi ha accés als subministraments (aigua, electricitat, telèfon, internet, gas, depuradora, clavegueram) però el pla parcial de la zona no està executat. 

Activitats que s'hi poden realitzar en funció de la zona: 

  • Polígon Sud: hi ha part de sòl privat. A la part pública s'hi poden realitzar activitats productives de caràcter industrial, magatzem, taller o d'altres. També hi ha una part destinada a equipaments públics. 
  • Polígon Industrial Ca l'Adrià: activitats productives de caràcter industrial, taller o magatzem. Els edificis se situen de manera contínua configurant carrers. 

 

ZONA INDUSTRIAL EL TRUST

Zona industrial important on se situen les empreses més grans (en superífice ocupada) del municipi. 

Superfície: 211.658,2 metres2

Activitats que s'hi poden realitzar: activitats productives de caràcter industrial, magatzem, taller o altres. Els edificis se situen de forma aïllada, amb una distància de separació mínima respecte les parcel·les veïnes. Les distàncies de separació venen fixades de forma genèrica.

 

ZONA INDUSTRIAL LES SERRES

Zona industrial propera al nucli urbà. Les empreses situades en aquesta zona es dediquen al sector del suro, el taper, la construcció i la maquinària. La zona està molt ben connectada amb les principals vies d'accés al municipi i és, al mateix temps, molt propera al nucli de Cassà. 

Superfície: 41.630,33 metres2

Subministraments: aigua, electricitat, telèfon, internet, gas, depuradora, clavegueram, transport públic

Activitats que s'hi poden realitzar: el tipus d'activitat varia en funció de la zona però majoritàriament són activitats productives de caràcter industrial, de magatzem, de taller o d'altres. Els edificis se situen de forma aïllada, amb una distància de separació mínima respecte les parcel·les veïnes. Les distàncies de separació venen fixades de forma genèrica. 

 

 

Cercador d'empreses